מילון השפה העברית
לדף הבית

רחץ בניקיון כפיו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

הציג את עצמו כטהור וכנקי מחטא; העמיד פני תם.

על פי הפסוק: אֶרְחַץ בְּנִקָּיוֹן כַּפָּי (תהילים כו ו).

  • נקיון כפיים – בהשאלה: יושר, טוהר מוסרי; יחס של שוויון ללא ניגוד אינטרסים.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022