מילון השפה העברית
לדף הבית

רוב מניינו ובניינו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

הרוב, יותר מחצי מ..

המשנה (אוהלות ב א) מגדירה שני סוגי רוב: רוב בניין (פיזי) ורוב מניין (מספרי).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022