מילון השפה העברית
לדף הבית

ראה את הנולד

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

צפה את העתיד לקרות.

"איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם? [..] רבי שמעון אומר: הרואה את הנולד" (פרקי אבות ב יב).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022