מילון השפה העברית
לדף הבית

פשט רגל

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

פָּשַׁט רֶגֶל
הפסיד את כל הונו ועדיין נשאר חייב כסף. לרוב זהו ביטוי בעל משמעות חוקית.

על פי הכתוב: "הפוסק מעות לחתנו ופשט [לו] את הרגל" (משנה, כתובות יג ה).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022