מילון השפה העברית
לדף הבית

פני הדור כפני הכלב

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

ביטוי גנאי לדור חסר תרבות וחסר כבוד.

(משנה, סוטה ט טו)

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022