מילון השפה העברית
לדף הבית

פכר ידיו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

הצמיד את כפות ידיו זו לזו (כגון בתפילה).

"פכר ידיה ומצלי" (שבת י א) - הצמיד את כפות ידיו והתפלל.

  • פכר (מארמית) – הצמיד; שילב.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022