מילון השפה העברית
לדף הבית

פיו ולבו שווים

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

אומר את מה שהוא חושב; אינו צבוע.

המתכוון לומר תרומה ואמר מעשר, מעשר ואמר תרומה,
עולה ואמר שלמים, שלמים ואמר עולה,
שאיני נכנס לבית הזה ואמר לזה,
שאיני נהנה לזה ואמר לזה--
לא אמר כלום, עד שיהא פיו וליבו שווין (משנה, תרומות ג ח).


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022