מילון השפה העברית
לדף הבית

נכנס מאוזן אחת ויצא מהשנייה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022


הדברים נשמעו אך לא השאירו כל רושם ולא נחרתו בזכרון.

"[דומה] למשפך כיצד? זה תלמיד טיפש שיושב לפני תלמיד חכם שמע מקרא ומשנה הלכות ואגדות. כשם שהמשפך מטיל מכאן ויוצא מכאן, כך הוא כל דבר ודבר שמטילין באזניו נכנסים מכאן ויוצאין מכאן" (אבות דרבי נתן פרק ארבעים, ח).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022