מילון השפה העברית
לדף הבית

נאמנים פצעי אוהב

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022


נֶאֱמָנִים פִּצְעֵי אוֹהֵב
מותר ורצוי לקבל באהבה דברי תוכחה מאדם אהוב.

נֶאֱמָנִים פִּצְעֵי אוֹהֵב; וְנַעְתָּרוֹת נְשִׁיקוֹת שׂוֹנֵא (משלי כז ו). נעתרות = מצטברות, רבות מדי.

  • נעתר² (לשון נקייה) – ארכאי: היה עתיר (היה רב, בשפע).
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022