מילון השפה העברית
לדף הבית

נאה דורש נאה מקיים

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

מן הראוי שאדם שבא בתביעות לאחרים יקיים בעצמו את מה שהוא דורש.

התלמוד מספר שבן עזאי (שלא היה נשוי ולא היו לו ילדים) היה אומר שמי שאיננו עוסק בפרייה ורבייה (ואינו מעמיד צאצאים) הרי הוא כמי ששופך דמים. על כך ענה לו רבי אלעזר בן עזריה, "נאין דברים כשהן יוצאין מפי עושיהן [..] בן עזאי נאה דורש ואין נאה מקיים" (תוספתא, יבמות ח ה).

*הכוונה במקור במילה דורש היא מפרש את הכתובים על דרך הדרש (ולא תובע).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022