מילון השפה העברית
לדף הבית

מצא מין את מינו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

השניים דומים זה לזה (לרוב כביטוי של גנאי לשניים בעלי תכונות שליליות).

(בכורות כב א).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022