מילון השפה העברית
לדף הבית

מעשה אבות סימן לבנים

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

אפשר לחזות מה יהיה גורל הילדים לפי מעשי הוריהם.

"כל מה שאירע לאבות סימן לבנים" (רמב"ן, בראשית יב ו).

(על פי הנאמר בבראשית רבה: "אמר לו הקדוש ברוך הוא: שב - אתה סימן לבניך. מה אתה יושב ושכינה עומדת, כך בניך יושבין ושכינה עומדת" - בראשית רבה מח ה).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022