מילון השפה העברית
לדף הבית

מעיד אני עלי שמים וארץ

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2019

לשון שבועה.

"עדים הם שמים וארץ שדבריי נכונים" (יבמות טז א).


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2019