מילון השפה העברית
לדף הבית

מעיד אני עלי שמים וארץ

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

לשון שבועה.

"עדים הם שמים וארץ שדבריי נכונים" (יבמות טז א).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022