מילון השפה העברית
לדף הבית

מעוות שלא יוכל לתקון

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

קלקול (תכנון לקוי, שגיאה שהשתרשה וכד') שאין אפשרות לתקנו.

על פי הפסוק: מְעֻוָּת לֹא-יוּכַל לִתְקֹן (קוהלת א טו).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022