מילון השפה העברית
לדף הבית

מלא כרימון

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2019

מלא וגדוש; אדם המלא ברעיונות ובידיעות. במקור: מלא במצוות.

"אפילו ריקנין שבך מלאים מצוות כרמון" (ברכות נז א).


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2019