מילון השפה העברית
לדף הבית

מכתת רגליו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

הולך הרבה (מילולית: עד שרגליו נשחקות).

"תלמידי חכמים שמכתתים רגליהם מעיר לעיר וממדינה למדינה" (בבא בתרא ח א).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022