מילון השפה העברית
לדף הבית

מכלל לאו אתה שומע הן

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

לפי הדברים שנאסרו במפורש אפשר להסיק מה מותר.

(נדרים יא א).

(מארמית)

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022