מילון השפה העברית
לדף הבית

מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

מי שהתכונן לעתיד יוכל בבוא היום ליהנות מפירות עמלו.

במקור - משל למי שמקיים מצוות בעולם הזה ויזכה בזכות זאת לעולם הבא (ע"ז ג א).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022