מילון השפה העברית
לדף הבית

מי יגול עפר מעיניך

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

שאלה רטורית המופנית לאדם שנפטר כאשר מוזכר דבר שהוא לא זכה לראותו.

"אמר רבי יהושוע: מי יגלה עפר מעיניך, רבן יוחנן בן זכאי" (משנה, סוטה ה ה).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022