מילון השפה העברית
לדף הבית

מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

נהג באחרים כפי שהיית רוצה שינהגו בך.

המשפט הזה נאמר על ידי הלל הזקן בתשובה לנוכרי שבא להתגייר וביקש ממנו ללמוד את התורה כולה על רגל אחת (שבת לא א). המשפט מעורר כמובן שאלות רבות נוספות. כפשוטו - העיקרון היסודי של התורה הוא ראיית העולם כיחידה אחת.

  • סני – שנוא. לא אהוב.
  • עבד – משרת אישי המשועבד לאדונו; אדם שהוא רכושו של אדם אחר.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022