מילון השפה העברית
לדף הבית

לעולם ישליש אדם את מעותיו: שליש בקרקע ושליש בפרקמטיה ושליש תחת ידו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

אדם צריך לחלק את הונו בחלקים שווים בין קרקע (דירה, בית), עסק (מסחר) ומזומן.

(ב"מ מב א).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022