מילון השפה העברית
לדף הבית

להשחיל פיל בקוף של מחט

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

בהשאלה: לעשות דבר בלתי אפשרי.

במקור בארמית (ב"מ לח ב; ברכות נה ב): "מעיילין פילא בקופא דמחטא"
המשמעות במקור: להעלות פלפולים וסברות שאין להן כל אחיזה במציאות.

  • קוף³ – חור בקצה המחט שדרכו משחילים את חוט התפירה.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022