מילון השפה העברית
לדף הבית

לא תעמוד על דם רעך

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

אין לעמוד מן הצד כשהזולת נמצא בסכנת חיים.

במקור: מצווה תנ"כית (ויקרא יט טז): לֹא תַעֲמֹד עַל-דַּם רֵעֶךָ, האומרת שאין לפעול נגד חיי הזולת, אין לחפש את דמו.

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022