מילון השפה העברית
לדף הבית

לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

האדם הוא חוליה בשרשרת הדורות: עליו להמשיך את מעשי אבותיו וצאצאיו ימשיכו את מעשיו שלו.

האדם הוא חלק מן הכלל: עליו לעשות את חלקו על אף שאדם אחר יסיים את מה שהוא התחיל בו (אבות ב, יט).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022