מילון השפה העברית
לדף הבית

לא מעלה ולא מוריד

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

אינו משנה לכאן או לכאן. לא משפיע באף כיוון.

במקור: "דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין" (תוספתא, מעשר שני ה ו; ועוד) - אמירה על החלומות, שאינם משנים את מעמדו של האדם, לא למעלה ולא למטה.

הביטוי היה שגור בלשון חז"ל ומופיע גם בנוסח זה במקומות שונים (חולין מה ב; ועוד).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022