מילון השפה העברית
לדף הבית

לא מאהבת מרדכי אלא משנאת המן

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

פעולה שנעשית כדי למנוע אפשרות גרועה יותר.

במגילת אסתר מסופר שאחשוורוש מצא בספרי ההיסטוריה של הממלכה שמרדכי הציל את חייו. כששאל את משרתיו מה קיבל מרדכי בתמורה לכך, ענו לו שהוא לא קיבל דבר. ומסביר רבא מדוע ענו לו כך: "לא מפני שאוהבין את מרדכי אלא מפני ששונאים את המן".

הניסוח המוכר של הביטוי הוא מודרני יותר. למשל:
ומההוספה הזאת נראה כי לא מאהבת מרדכי
(שלא היו אוהבים אותו) אלא משנאתם להמן.
(תורה תמימה, הערות אסתר פר' ו', 1902)


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022