מילון השפה העברית
לדף הבית

לא לעולם חוסן

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

הכוח והעוצמה אינם נשמרים לתמיד.

במקור: כִּי לֹא לְעוֹלָם חֹסֶן (משלי כז כד) -- העושר אינו נצחי.

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022