מילון השפה העברית
לדף הבית

לא יעלה על הדעת

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

ביטוי אהוב על פוליטיקאים; לרוב: פסילה של אפשרות סבירה והגיונית.

"וכי על דעתינו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הן?" (סוטה מה ב).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022