מילון השפה העברית
לדף הבית

לא העכבר גנב אלא החור גנב

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

יש לחפש את הגורם לבעיה במערכת ולא במי שכשל.

ביטוי תלמודי (במקור בארמית): "לאו עכברא גנב אלא חורא גנב" (קידושין נו ב; ועוד).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022