מילון השפה העברית
לדף הבית

לא היה סיפק בידו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

לא היה יכול, לא היתה לו האפשרות.

"איש סיפק בידו לעשות אשה אין סיפק בידה לעשות מפני שרשות אחרים עליה" (קידושין ל ב).
"שכל מי שהוא ספיקא בידו למחות ואינו ממחה קלקלתו תלויה בו" (ירושלמי, שבת ג א).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022