מילון השפה העברית
לדף הבית

לא היה ולא נברא

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

הכחשה גורפת ומוחלטת: הדברים לא קרו מעולם.

על פי דברי חז"ל על איוב ש"לא היה ולא נברא אלא משל היה" (ב"ב טו א).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022