מילון השפה העברית
לדף הבית

קשוט עצמך תחילה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

לפני שאתה מעיר לאחרים, דאג שאתה עצמך תהיה בסדר.

במקור: "קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים" (ב"ב ס ב).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022