מילון השפה העברית
לדף הבית

קשה כקריעת ים סוף

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

שקשה מאוד לעשותו בהצלחה: שהאדם אינו יכול להצליח בו בלי מעורבות אלוהית.

הביטוי מופיע בתלמוד בהקשרים שונים. למשל: כאשר רצו בתלמוד לתאר קשיי פרנסה אמרו: "קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף" (מסכת פסחים קי"ח ע"א). כך נאמר גם על הקושי במציאת זיווג נכון.

קריעת ים סוף היא השיא של יציאת מצרים ונס אלוהי והיא מוזכרת בתפילה שלוש פעמים ביום ביחד עם קריאת שמע: "הקורא את [קריאת] שמע צריך להזכיר קריעת ים סוף ומכת בכורים" (שמות רבה כב, ג).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022