מילון השפה העברית
לדף הבית

קפצה עליו זקנה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

הזדקן בטרם עת.

"אמר הקב"ה אקפיץ עליו זקנה" (תענית ה ב).

  • זקנה – שנותיו האחרונות של האדם, כשהוא זקן.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022