מילון השפה העברית
לדף הבית

חלש לבו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

איבד את ביטחונו העצמי; נשבר משהו באישיותו.

הצירוף מופיע בתלמוד בארמית:
"רב פפא גזר תעניתא ולא אתא מיטרא [ולא ירד גשם] - חלש ליביה" (תענית כד ב).

  • חלש³ – נהיה חלש, איבד את כוחו.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022