מילון השפה העברית
לדף הבית

חבל על דאבדין ולא משתכחין

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

אמירה לזכרו של אדם שמת.

(סנהדרין קיא א).

מארמית: חבל על אלו שאבדו ואינם נמצאים (כאן איתנו).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022