מילון השפה העברית
לדף הבית

כרסה בין שיניה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

אשה הנוטה ללדת, בהריון מתקדם.

"אמר ר' דוסא בן ארכינס: עידי שקר הם, והיאך מעידין על האשה שילדה, ולמחר בריסה בן שיניה" (משנה, ר"ה ב י, הכתיב על פי כ"י קאופמן). הפירוש המילולי של הביטוי אינו ברור. ייתכן שהכוונה לפתח הרחם, עפ"י רש"י (נידה, מא): "כמין שיניים יש בתוך הרחם תלתולי בשר", וכן "בית השיניים" (ירושלמי יבמות לה א).


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022