מילון השפה העברית
לדף הבית

כל ישראל ערבים זה לזה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

יש "ערבות הדדית" בין כל בני ישראל; כל אחד מחויב לשלום רעהו.

הנוסח המקורי הוא ממדרש ספרא על ויקרא (כו לז): "וְכָשְׁלוּ אִישׁ-בְּאָחִיו - אינו אומר 'איש באחיו' אלא 'איש בעוון אחיו'. מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה". רש"י בפירושו לפסוק חזר על הדברים בשינוי נוסח: "ומדרשו וכשלו איש באחיו, בשביל אחיו, זה נכשל בעוונו של זה. שכל ישראל ערבין זה לזה".

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022