מילון השפה העברית
לדף הבית

כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

אימרה על החשיבות שבחיי האדם ובשמירתם.


לפיכך נברא אדם יחידי בעולם, ללמד שכל המאבד נפש אחת, מעלים עליו כאילו איבד עולם מלא; וכל המקיים נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא.
(משנה, סנהדרין ד ה)


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022