מילון השפה העברית
לדף הבית

כל המוסיף גורע

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

אין להוסיף על הקיים משום שכל תוספת רק תפחית מערכו.

מקור הפתגם הוא בפרשנות חז"ל על סיפור גן עדן שבספר בראשית. על פי המסופר בתלמוד, אלוהים ציווה על אדם וחוה לא לאכול מפרי עץ הדעת. חוה, שסיפרה לנחש על איסור האכילה, הוסיפה לכך גם איסור לגעת בעץ. הנחש ניצל את אי הדיוק בדבריה והראה לה שאפשר לגעת בעץ ללא חשש, ולפיכך טען שגם האיסור על אכילת הפרי אינו נכון. כתוצאה מכך התפתתה חוה לאכול מפרי העץ ועברה על האיסור האלוהי.

על כך אמרו חז"ל (סנהדרין כט א): "כל המוסיף גורע".

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022