מילון השפה העברית
לדף הבית

כל ההתחלות קשות

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

פתגם נפוץ בשפות רבות, ויש לו גם מקור עברי.

"ועתה קבלו עליכם, שכל התחלות קשות" (מכילתא דרבי ישמעאל, יתרו).
יש לקרוא: "כל התחילות קשות" (המילה "תחילה" נכתבת בכתיב חסר "תחלה").

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022