מילון השפה העברית
לדף הבית

כלו כל הקיצין

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

כל האפשרויות מוצו; לא נותרו עוד דרכי פעולה.

"אמר רב כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים" (סנהדרין צז ב).

  • כלה² – נגמר, אזל; תם, נשלם.
  • קץ² – המועד המחושב האחרון לבוא המשיח (קיצור של 'קץ המשיח' או 'קץ הימים').
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022