מילון השפה העברית
לדף הבית

כאבן שאין לה הופכין

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

דימוי לחפץ שאיש אינו משתמש בו או נוגע בו.

מילולית: כמו אבן שאיש אינו הופך אותה (בלשון חז"ל: הופכין = הופכים).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022