מילון השפה העברית
לדף הבית

די לחכימא ברמיזא (ולשטיא בכורמיזא)

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

לחכם מספיק רמז (ולטיפש מומלץ אגרוף).

על פי מדרש משלי:
מתלא לחכימא ברמיזא לשטיא בכורמיזא:
אם זכה אדם הרי שבטא של תורה ואם לאו הרי שבט מלכות.
(פר' כב)


(מארמית)

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022