מילון השפה העברית
לדף הבית

דיה לצרה בשעתה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

יש להתמודד עכשיו עם הבעיה הנוכחית ולא להתייחס לבעיות עתידיות.

(ברכות ט ב).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022