מילון השפה העברית
לדף הבית

דברים שברומו של עולם

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

עניינים עקרוניים וחשובים, העוסקים בגורל היחיד והאומה.

הביטוי במקור מתייחס לתפילות: "דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהן" (ברכות ו ב).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022