מילון השפה העברית
לדף הבית

בנפול אויבך אל תשמח

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

בִּנְפֹל אוֹיִבְךָ אַל-תִּשְׂמָח
אין לשמוח על מפלת האויב.

(משלי כד יז).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022