מילון השפה העברית
לדף הבית

במידה שאדם מודד בה מודדין לו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

בַּמִּדָּה שֶׁאָדָם מוֹדֵד בָּהּ מוֹדְדִין לוֹ
האדם מקבל את שכרו או את עונשו בהתאם למעשיו.

ביטוי מן המשנה (סוטה א ו). במשנה מובאות מספר דוגמאות לביטוי, למשל: "שמשון הלך אחרי עיניו, לפיכך ניקרו פלישתים את עיניו".

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022