מילון השפה העברית
לדף הבית

ביצה שלא נולדה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

כינוי לרעיון או לתוכנית שלא הבשילו לכדי מעשה ומיותר לדון בהם.

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022