מילון השפה העברית
לדף הבית

עניי עירך קודמים

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

במצב של מחסור יש לדאוג קודם כל לנזקקים הקרובים יותר.

התלמוד קובע סדר לסיוע לנזקקים:
אם כסף תלוה את עמי את העני עמך:
עמי ונכרי - עמי קודם.
עני ועשיר - עני קודם.
ענייך ועניי עירך - ענייך קודמין.
עניי עירך ועניי עיר אחרת - עניי עירך קודמין.
(בבא מציעא עא א).


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022